ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από περίπου 350 ειδικευμένους υπαλλήλους. Από αυτούς, οι 50 εργάζονται στα εργοστάσια παραγωγής μας και το υπόλοιπο προσωπικό απασχολείται στο δίκτυο των 19 καταστημάτων μας.

Καθένας από τους εργαζόμενους της ΕΣΤΙΑΣ έχει ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή των προϊόντων μας, τη λειτουργία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση. Έχοντας ως ισχυρό εφόδιο το όραμά της εταιρίας, αποτελούν τον καθρέφτη των προσπαθειών μας για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι άνθρωποί μας είναι το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας , για τον λόγο αυτό επενδύουμε πολλές ώρες στην εκπαίδευσή τους. Στην πραγματικότητα η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ. Το προσωπικό μας εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Για αυτούς η εκπαίδευση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να ενημερώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νεότερες παγκόσμιες διατροφικές τάσεις και την ανάπτυξη της παραγωγής. Στόχος όλων μας είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η άριστη εξυπηρέτηση.